Corona info

Den politiske aftale om genåbning pr. 21. maj 2021:
– Der genåbnes for fritids- og foreningsaktiviteter med krav om Coronapas.
Genåbningen omfatter lokaler, hvor der udøves fritids- og foreningsaktiviteter, herunder foreningslokaler samt kultur-, medborger- og aktivitetshuse.
– Der genåbnes for sangaktiviteter i foreningslivet.
– Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 50 personer, og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer.
– Kontrollen med Coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af frivillige foreninger kan udføres ved én daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om Coronapas.

Der er dog stadig restriktioner, smitteforebyggende tiltag mv. der skal overholdes.
– Det er bestyrelsens ansvar at sikre, at rammerne for at efterleve myndighedernes vejledninger om afstand, hygiejne m.v. er på plads.
– Det er arrangørens ansvar, at aktiviteten gennemføres under ansvarlig afvikling, herunder kontrol af Coronapas og brug af mundbind.

Det maximale antal personer i lokalerne Stationen
Der må max. tillades adgang for 1 person pr. 2 m2 gulvareal, når deltagerne i det væsentlige sidder ned.

Det betyder følgende max. antal personer i Stationens lokaler:
Mødelokale 1 Pakhuset 19 personer
Mødelokale 2 (lukket dør) 24 personer
Mødelokale 3 (lukket dør) 10 personer
Mødelokale 2 + 3 samlet 44 personer
Mødelokale 17 på loftet 10 personer
Køkkenet 3 personer

Antallet af personer til stede i forhold til gulvarealet er ekskl. personale og optrædende.

Afstand mellem deltagerne
Der skal holdes mindst 1 meters afstand målt fra næsetip til næsetip.

Ved aktiviteter med sang eller anden aktivitet med kraftig udånding skal der holdes 2 meters afstand.

Borde og stole i mødelokalet er opstillet til siddende personer med den tilladte afstand på 1 m og må derfor ikke flyttes. (anden opstilling kan aftales ved henvendelse til bestyrelsen).

Denne opstilling giver plads til 34 gæster siddende ved borde med mulighed for kaffeservering.

Mundbind
Der er krav om brug af mundbind eller visir i lokalerne.