Medlemskab

Alle kan blive medlem af foreningen STATIONEN.

Kontingent for et år er 100 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for foreninger og grupper.

Ønsker du at blive medlem af STATIONEN, kan du udfylde og indsætte beløbet med personoplysninger via Netbank på: reg.nr. 7617 kontonr. 2015737 i Handelsbanken, Aulum.

Send også gerne en e-mail med navn, adresse og tlf.nr. til: mail@aulumstation.dk

Kontingentet skal betragtes som en årlig støtte til foreningens arbejde med at bevare den gamle stationsbygning i Aulum.