STATIONEN

Marts 2017

Årets generalforsamling i foreningen STATIONEN den 20. marts 2017 kl. 19:30

Mange kom og var med til STATIONENS generalforsamling. Stemningen var høj og det hele forløb godt, se mere på siden om generalforsamlingen 2017.

Januar 2017

Årets første møde i foreningen STATIONEN m.m.

Foreningen STATIONEN har holdt sit første møde i det nye år og fastsat datoen for generalforsamling – 20. marts 2017

Alle fortløbende aktiviteter fortsætter i Stationen i 2017 og nye kommer til. Der er rift om huset og det fungerer godt.
De frivillige inviteres fortsat på kaffe én gang om måneden, så vi kan holde kontakten og hele tiden har nogen til at tage sig af løbende vedligehold. Det er hyggeligt at mødes igen og fornemme fællesskabet omkring den gamle bygning.

Oktober 2016

Foreningen STATIONENs formål er

at stille stationens gode lokaler til rådighed for foreninger, grupper og enkeltpersoner, der vil lave frivillige kulturelle og sociale arrangementer og aktiviteter i stationen. Derfor arrangerer foreningen STATIONEN som udgangspunkt ikke selv offentlige arrangementer og har derfor heller ikke en åben aktivitetskalender.

Der er mange, der bruger stationen nu til aktiviteter for egne medlemmer eller til arrangementer og aktiviteter, der er åben for alle. Disse foreninger eller grupper, annoncerer selv deres arrangementer f.eks. på www.detskeriaulum.dk.

Det Kreative Værksted, som er åben for alle, fortsætter den første torsdag aften i hver måned.

Nye aktiviteter, der er startet i stationen 
Medlemmer af Hedens Husflid, der laver kreative aktiviteter hver anden onsdag aften og Røde Kors nørklegruppe “nørkler” hver anden mandag formiddag.

Juni 2016

Aulum Y`s Men`s Club donerer 40 højskolesangbøger til STATIONEN

– derfor inviterer vi medlemmer af foreningen STATIONEN og medlemmer af Aulum Y`s Men`s Club til en sangaften i stationen torsdag den 2. juni kl. 19:30.
Aulum Y`s Men`s Club har endnu en gang vist velvilje over for den gamle stationsbygning.
Sangbøgerne vil blive taget i brug denne aften med sang, musik, kaffe og god stemning.

Læs lidt om sangaftenen her!

April 2016

Aktiv Aulum har udnævnt Bestyrelsen for Aulum Station til årets Aulumborger 2016

Anerkendelsen er givet for: “Bestyrelsens store indsats for at skabe et godt samlingssted for byens borgere, foreninger og grupper. Renoveringen er udført med stor respekt for bygningens oprindelige udseende og resultatet er blevet rigtig flot”
Med udnævnelsen fulgte diplom, blomster, taler og 1.000 kr.
Svend, Gunner, Mariane, Irma og Villy takker for hæderen.

Marts 2016

Ny bestyrelse har konstitueret sig efter generalforsamlingen den 15. marts 2016

Se mere på siden: Bestyrelsen

Februar 2016

Eksempler på aktiviteter og arrangementer i stationen

Af tilbagevendende aktiviteter har vi nu:

– Kreativt Værksted – første torsdag i hver måned kl. 19-21 – alle er velkommen
– Ældresagens Søndagscafé en søndag eftermiddag i hver måned kl. 14 – 16:30 – alle er velkommen
– PC/IT-hjælp for Ældresagens medlemmer tirsdag formiddag i ulige uger
– Facebook gruppe, der holder genbrugsauktion for gruppens medlemmer sidste tirsdag i hver måned

– Dagplejens legestuegrupper 3 formiddage om ugen
– Lokal musikgruppe spiller harmonika onsdag aften
– Lokal netværksgruppe en aften hver anden måned

– Stationens frivillige mødes sidste mandag i hver måned til formiddagskaffe, hvor vi samtidig får løst småopgaver i huset
– Ældresagen, Aulum Borgerforening, Aulum Kunstforening m.fl. benytter stationen til bestyrelsesmøder
– Foreningen STATIONEN holder selvfølgelig også sine bestyrelsesmøder og generalforsamling i stationen.

Enkeltstående arrangementer har bl.a. været:
– Frivillig morgensang /Julehygge /Nytårskur m.m.

Følg med som medlem i gruppen “Aulum Station” på Facebook!

November 2015

Fredag 6. november 2015 blev STATIONEN officielt indviet.

Efterfølgende var der åbent hus, hvor bestyrelsen med glæde viste lokalerne frem.

STATIONEN hedder også foreningen, der hen over sommeren 2015 har gennemført en udvendig renovering og en indvendig ombygning og istandsættelse af Aulums gamle stationsbygning. Læs mere om foreningen og stedet her!

Se folder om STATIONEN! (pdf)