Plan- og facadetegninger

Plantegninger fra før renoveringen.

Plantegning af stationen inden renoveringen

Plantegningen af stationsbygningen inden renoveringen

Facade vest - gammel tegning

Facaden mod vest – gammel tegning

Facaden mod øst - gammel tegning

Facaden mod øst – gammel tegning

facaden mod syd - gammel tegning

Facaden mod syd – gammel tegning

Facaden mod nord - gammel tegning

Facaden mod nord – gammel tegning