Om STATIONEN

Aulum Borgerforening og en gruppe interesserede borgere har siden 2013 arbejdet for bevarelse af Aulum Station og for at sikre, at den vedligeholdes fremover. Disse bestræbelser har resulteret i, at der i 2014 blev dannet en forening med det formål at bevare den gamle stationsbygning.

Foreningen STATIONEN har hen over sommeren 2015 gennemført en udvendig renovering og en indvendig ombygning og istandsættelse af bygningen.

De gode fysiske rammer stilles nu til rådighed for foreninger, grupper og enkeltpersoner, der driver frivilligt arbejde af kulturel, social, oplysende eller fritidsmæssig art. Rammerne muliggør samarbejde på tværs af aldersmæssige, kulturelle, sociale og foreningsmæssige skel for alle kommunens borgere.

Som udgangspunkt ønsker vi ikke, at en enkel forening/aktivitet skal kunne beslaglægge et lokale permanent.

Vi håber, at der i STATIONEN kan opstå mange nye aktiviteter til gavn og glæde for de mennesker, der bor i vores område.

Hent her vedtægter for foreningen STATIONEN. (pdf)

Foreningen STATIONENS logo

Logoet for foreningen STATIONEN.