Bestyrelsen

– for foreningen STATIONEN er flg.:

Formand Mariane Ravnholt – mobil 2162 8445

Næstformand Villy Sørensen – mobil 4053 3176

Kasserer Irma Høgild – mobil 3025 0784

Sekretær Gunner Frølund Kristensen – mobil 6160 9281

Niels Hansen – mobil 3066 5708

Suppleant Karsten Jørgensen

Skriv til bestyrelsen på: mail@aulumstation.dk