Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vi er foreningen STATIONEN og vores webstedsadresse er: http://www.aulumstation.dk.

Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt
Når du er medlem, frivillig eller bruger af Stationen, indhenter og behandler vi nogle personoplysninger om dig.
Bestyrelsen har udarbejdet denne privatlivspolitik for at vise, at

  •  Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt
  •  Vi indsamler ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt

Dataansvar og kontaktoplysninger

Foreningen er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig, når du tilmelder dig som medlem, frivillig eller bruger af Stationen.
At vi er ansvarlige for oplysninger om dig betyder, at vi som forening fastsætter formålene med og midlerne til at behandle dine oplysninger. Vi gør meget for at passe på dine oplysninger, og vi har fastlagt procedurer for at beskytte dine personoplysninger.
Skulle du imidlertid have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at rette henvendelse til os på nedenstående kontaktoplysninger:
mail@aulumstation.dk
Tlf. 21 62 84 45

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at kunne have dig som medlem, frivillig eller bruger, hvilket er følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
  • Evt. mails og korrespondance

Vi behandler ikke personfølsomme oplysninger om dig.

På hvilket grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for

  • at vi kan varetage dit medlemskab og dermed kommunikere med dig om aktiviteter, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning.
  • at vi kan varetage det frivillige arbejde, herunder frivillige møder og frivillige arbejdsdage
  • at vi kan registrere lokalebooking og nøgler

Hvor lang tid opbevarer vi dine oplysninger?

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine oplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du opsiger dit medlemskab.
Hvis medlemskabet ophører på grund af manglende kontingentindbetaling, opbevares oplysningerne i 1 år, indtil medlemsopkrævningen for det næstfølgende år har fundet sted.

Frivillige: Dine personoplysninger slettes, når du ophører med frivilligt arbejde.

Brugere: Vi opbevarer brugeroplysninger i løbende år samt næste kalenderår for ikke at hindre vores arbejdsgang unødigt. Med udgangen af december sletter vi således alle kalenderbookinger fra kalenderåret før.

Personoplysninger, som er modtaget i forbindelse med nøglekvitteringer slettes, når nøglen tilbageleveres.

Vi opbevarer i øvrigt kun dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor.

Hvad er dine rettigheder?

Når vi behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, vi behandler om dig.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Du har bl.a. også ret til at få unøjagtige oplysninger rettet, ligesom du har ret til at få slettet oplysninger, hvis der ikke længere er et legitimt behov for at behandle dine oplysninger. Du kan med visse begrænsninger gøre indsigelse mod en behandling af dine oplysninger, f.eks. til markedsføring.

Vi har samtidig en pligt til at oplyse hvilke personoplysninger, vi behandler om dig.
Det er det, som vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende skal du rette henvendelse via vores kontaktoplysninger nævnt foroven.

Hvor kan du klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Politikken er godkendt i bestyrelsen den 27. august 2018.

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.