Renovering

Den gamle stationsbygning i Aulum er sammen med Aulum Mølle èn af byens få markante bygninger.
Fremsynede og visionære politikere i den gamle Aulum-Haderup Kommune sikrede ved opkøb, at de 2 bygninger blev bevaret, da deres oprindelige funktion ophørte.
Møllen – byens stolthed – stod færdigrenoveret i 2003 og er sikret mod forfald ved et godt samarbejde mellem Herning Kommune og et engageret Møllelaug.

Foreningen STATIONEN har hen over sommeren 2015 gennemført en udvendig renovering og en indvendig ombygning og istandsættelse af Aulums gamle stationsbygning. Den 6. november 2015 holdes åbent hus, for at vise det fine resultat til alle interesserede.

Se dokumentation for hele renoveringen (pdf)

At projektet har kunnet realiseres, skyldes først og fremmest Herning Kommunes velvilje og et betydeligt kommunalt økonomisk investeringstilskud.
Herudover har adskillige sponsorer støttet med kontante midler, ligesom lokale håndværkere og leverandører har bidraget med arbejdskraft og fordelagtige priser. Sidst, men ikke mindst har en række personer ydet frivillig arbejdskraft i et helt utroligt omfang.

Alle, der har støttet projektet er vist på skiltet, der hænger i gangen på stationen.

Alle, der har støttet projektet er vist på skiltet, der hænger i gangen på stationen.

Se fotodokumentation (pdf)